Úspory tepla

Úspory energie a obnovitelné zdroje energie

Zaměření:

Oblast úspor energie a obnovitelných, příp. i druhotných zdrojů energie (vyjma přímé podpory spaloven) a využít významný potenciál energetických úspor a využití obnovitelných zdrojů energie  ve větších podnicích.

Cílem poskytování podpor je snížit energetickou náročnost na jednotku produkce při zachování dlouhodobé stability a dostupnosti energie pro podnikatelskou sféru, omezit závislost české ekonomiky na dovozu energetických komodit, snížit spotřebu fosilních primárních energetických zdrojů a podporovat podnikatele v oblasti využití obnovitelných zdrojů energie, přispívat ke zvyšování jejich konkurenceschopnosti.

Více informací: http://www.czechinvest.org/ostatni-programy