Školení, školící střediska

Infrastruktura pro podnikání

 

Zaměření:
Podpora znalostní a informační báze pro rozvoj regionální podnikatelské infrastruktury a na podporu podnikání v oblasti rozvoje trhu podnikatelských nemovitostí, a to formou školení odborníků v oblasti rozvoje trhu podnikatelských nemovitostí a zajištění přípravy jednotlivých projektů podnikatelských nemovitostí a regionální infrastruktury a vytváření informačních systémů určených pro evidenci a podporu rozvoje trhu podnikatelských nemovitostí

 

Více informací: http://www.czechinvest.org/rozvoj-zamestnancu

 

Školící střediska

 

Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů

 

Zaměření:

Zlepšení podmínek pro vzdělávání a rozvoj klíčových dovedností v oblasti dalšího profesního růstu lidských zdrojů podnikatelských subjektů.

 

Projekty by měly být realizovány většími podniky, případně prostřednictvím odvětvových a profesních svazů, vytvořením sdružení podnikatelů nebo i samotnými vzdělávacími organizacemi působícími mimo oblast formálního vzdělávání.

 

Více informací: http://www.czechinvest.org/skolici-strediska