O programu

Globální cíl

Zvýšení kvality fyzického prostředí regionu, což povede ke zvýšení atraktivity regionu pro investice, podnikání a život obyvatel. Prostřednictvím zvýšení atraktivity regionu bude docházet k jeho konvergenci k průměrné úrovni socioekonomického rozvoje EU.

 

Specifické cíle

  • Zvýšení dostupnosti regionu a efektivnosti dopravy při respektování ochrany životního prostředí
  • Zlepšení životního prostředí a veřejných služeb pro obyvatelstvo s důrazem na snižování regionálních disparit
  • Zvýšení efektivnosti využití přírodního a kulturního potenciálu regionu
  • Zvýšení výkonnosti a konkurenceschopnosti místních firem