Pořizování územních plánů

Územně plánovací činnosti

Nabízíme Vám své služby při pořizování územního plánu Vaší obce či města, tedy základního dokumentu regulujícího rozvoj Vaší obce, bez přímé závislosti na časovém harmonogramu a pracovní vytíženosti úředníků Úřadu územního plánování nadřízené obce s rozšířenou působností.

Nabízíme své služby v oblasti územně plánovací činnosti dle ustanovení § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, tj.