Nemovitosti, brownfields

Infrastruktura pro podnikání

 

Zaměření

Zkvalitnění infrastruktury pro podnikání podporou rozvoje nemovitostí pro podnikání včetně související infrastruktury, zahrnujících výstavbu a další rozvoj existujících průmyslových parků, výstavbu univerzálních nájemních hal při prioritním využití pozemků a objektů typu brownfield.

 

 

Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání

Zaměření:

Podnikatelská infrastruktura a podnikatelské nemovitosti.

 

Oblasti podpory:

 • Investice do dopravní a technické infrastruktury promyslových zón a lokalit menšího rozsahu

Revitalizace brownfields za účelem rozvoje obchodu, komerčních služeb a zpracovatelského průmyslu menšího rozsahu, rozvoj malých podnikatelských inkubátoru

 

Rozvoj regionálních center

Zaměření:

Rozvoj regionálních městských center, zejména jejich sociální a fyzické struktury

 

Oblasti podpory:

 • Regenerace a revitalizace neudržovaných, poškozených, nevhodně využitých a zanedbaných ploch a objektu (brownfields)
 • Obnova vybraných částí mest
 • Rozvoj infrastruktury v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a sociálních věcí
 • Trvale udržitelný rozvoj, místní Agenda 21 a podpora veřejné správy v regionech

 

Rozvoj měst

Zaměření:
Městské prostředí, zejména jejich sociální a fyzické struktury

Oblasti podpory:

 • Regenerace a revitalizace neudržovaných, poškozených, nevhodně využitých a zanedbaných ploch a objektu (brownfields)
 • Obnova vybraných částí mest
 • Rozvoj infrastruktury v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a sociálních věcí
 • Trvale udržitelný rozvoj, místní Agenda 21 a podpora veřejné správy v regionech

 

Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu

Zaměření:

Spektrum infrastruktury pro rozvoj cestovního ruchu.

 

Oblasti podpory:

 • Modernizace a zvyšování kapacit základní infrastruktury cestovního ruchu
 • Obnova a rozvoj doprovodné infrastruktury pro cestovní ruch
 • Podpora revitalizace kulturně-historických a technických památek s cílem zvýšit atraktivitu území z hlediska CR
 • Podpora zajištění dostupnosti turistických atraktivit
 • Podpora tvorby a propagace produktu a programu CR

 

Více informací: http://www.czechinvest.org/nemovitosti

Dokumenty k programu: http://www.rada-severovychod.cz/cz/index.php?page=horni-menu/regionalni-operacni-program/dokumenty (doporučujeme stáhnout prováděcí dokument)