Inovace

Zvyšování inovační výkonnosti podniků

 

Zaměření

Zavádění inovací a rozsáhlé uplatňování výsledků výzkumu a vývoje v průmyslu a v podnikatelských službách vytváří silný potenciál pro rychlejší ekonomický růst.

 

Cílem této oblasti podpory je stimulovat a zvýšit inovační aktivitu  MSP, ale i větších podniků v oblasti výroby i služeb, zlepšit podmínky pro transfer výsledků výzkumu a vývoje do praxe prostřednictvím podpory patentové aktivity podniků, vědeckovýzkumných institucí a vysokých škol.

 

 

Kapacity pro průmyslový výzkum a vývoj

 

Zaměření

Podpora bude poskytována společnostem,  které budují nová pracoviště výzkumu a vývoje, či rozšiřují již existující výzkumné a vývojové kapacity. Výzkumné a vývojové aktivity by se následně měly týkat zejména materiálů, výrobků a technologií s vysokými technicko-ekonomickými parametry, včetně specifických softwarových aplikací, pokud jsou součástí těchto výrobků a technologií. Vývojové a výzkumné aktivity by měly obsahovat také provádění pravidelných změn produktů a produkčních řad s cílem uvést výsledky této činnosti ve výrobě.

 

Dále zvýšit počet podnikatelských subjektů, které provádějí vlastní výzkum, vývoj a inovace, prohloubit spolupráci podniků s výzkumnými a vývojovými institucemi a vytvářet podmínky pro zapojení podniků do domácích i evropských programů výzkumu a vývoje.

 

 

Více informací: http://www.czechinvest.org/inovacni-proces