Dotazy k dotačním titulům

Napište v diskusi svůj dotaz, rádi ho zodpovíme a zveřejníme!

Jaký druh podpory mohu získat?

U většiny programů se jedná o nevratné dotace.

Jaké je možná výše dotace?

Pro podnikatelské subjekty činí podpora až 60%.

Je možné, aby firma podala více žádostí?

Každý žadatel může podat více žádostí. Jeden projekt lze financovat z více programů. Rovněž musí žadatel splňovat podmínku o nejvyšším objemu veřejné podpory za určité časové období.

Jsou peníze nárokové?

Nárok na dotaci vzniká kladným rozhodnutím řídícího orgánu na základě schválené podané žádosti. Po úspěšné realizaci na základě vydání tzv. osvědčení o provedené práci a schválení řídícím orgánem MPO budou finanční prostředky převedeny na váš účet.

Kdy dostanu peníze na realizaci projektů?

Finanční prostředky na vlastní realizaci musíte zajistit z vlastních zdrojů (víte však, zda byla váše žádost byla přijata). Peníze dostanete až po projektu.