Stroje (technologie)

(Platí jen ve vybraných regionech)

Program Rozvoj

Rozvoj a zvyšování konkurenceschopnosti malých a středních podniků zajišťuje program Rozvoj, který napomáhá řešit základní problémy malých a středních podniků ve vybraných regionech jako jsou nedostatečné výrobní kapacity, zastaralé technologie, apod. Dotace v programu umožňuje získat finanční prostředky na nákup nových výrobních technologií.

Více informací: http://www.czechinvest.org/rozvoj

Program Inovace

Firmy, které zvýšily svou výkonnost a chtějí zavést nové inovující výrobky, služby či procesy, mohou žádat o podporu v programu Inovace. V programu mohou žadatelé také čerpat podporu na výrobní kapacity jako v programu Rozvoj. U Inovací musí ale žadatel prokázat, že výrobní kapacity slouží pro nový inovativní nebo významně zlepšený produkt (zboží či službu) nebo proces.

Více informací: http://www.czechinvest.org/inovace

Program Potenciál

Program Potenciál je zaměřen na podporu zakládání a rozvoje vnitropodnikových oddělení výzkumu a vývoje. V rámci programu budou podporovány projekty zaměřené na budování kapacit pro výzkum, vývoj a inovace výrobků a technologií, včetně specifického softwaru a aplikací, které jsou jejich součástí. Program firmám zejména umožní pořízení vybavení sloužícího pro účely výzkumu a vývoje, tedy například laboratoří, zkušebních zařízení apod. Žadatelé musí prokázat, že existuje předpoklad přenesení výsledků výzkumu a vývoje do výroby.

Více informací: http://www.czechinvest.org/potencial