Nemovitosti

Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu

Zaměření:

Spektrum infrastruktury pro rozvoj cestovního ruchu.

Oblasti podpory:

  • Modernizace a zvyšování kapacit základní infrastruktury cestovního ruchu
  • Obnova a rozvoj doprovodné infrastruktury pro cestovní ruch
  • Podpora revitalizace kulturně-historických a technických památek s cílem zvýšit atraktivitu území z hlediska CR
  • Podpora zajištění dostupnosti turistických atraktivit
  • Podpora tvorby a propagace produktu a programu CR

 

Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu

Zaměření:

Služby cestovního ruchu a jejich efektivní koordinace.

Oblasti podpory:

  • Podpora zpracování analytických a koncepčních materiálu v oblasti CR
  • Podpora vzniku a činnosti organizací CR a podpora partnerství v cestovním ruchu
  • Marketingová podpora cestovního ruchu
  • Budování a rozvoj informačních systému CR
  • Podpora produktu a programu CR

 

Dokumenty k programu: http://www.rada-severovychod.cz/cz/index.php?page=horni-menu/regionalni-operacni-program/dokumenty (doporučujeme stáhnout prováděcí dokument)