Finanční podpora

Podpora začínajícím podnikatelům

 

Zaměření:

Zvýšení motivace k podnikání vytvořením nabídky zvýhodněného financování a  zvýhodněných služeb k provozování podnikatelské činnosti. Smyslem poskytované podpory je umožnit zahájení podnikání a realizaci podnikatelských záměrů drobným podnikatelům (podnikatelům vstupujícím do podnikání poprvé nebo s delším časovým odstupem), orientujícím se zejména na realizaci projektů v oblasti nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb.

 

 

Využití nových finančních nástrojů

 

Zaměření:

Podpora investic pro rozvoj malých a středních podniků pomocí rizikového kapitálu za využití finančních nástrojů typu JEREMIE. Finanční podpora má stimulovat schopnost samofinancování založenou na spolupráci soukromého kapitálu a veřejných fondů.

 

Bankovní nástroje podpory malých a středních podniků

Zaměření:
Zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků pomocí podpory poskytované na realizaci menších rozvojových podnikatelských projektů malých podnikatelů s kratší historií, na realizaci rozsáhlejších projektů malých, a zejména středních podnikatelů a na realizaci podnikatelských projektů malých a středních podniků zajišťujících jejich konkurenceschopnost či další expanzi.

 

Více informací: http://www.czechinvest.org/vyuziti-novych-financnich-nastroju