Poradenství

Podpora poradenských služeb

 

Zaměření:

Rozvoj a využití kvalitních poradenských a informačních služeb pro podnikatelské subjekty, a to i v oblasti vyhledávání nových obchodních příležitostí a odborné přípravy na posilování pozic českého průmyslu v mezinárodním obchodu. Poskytovaná podpora bude též usnadňovat marketingové aktivity malých a středních podnikatelů na zahraničních trzích a stimulovat zájem podnikatelů na kooperaci a společném postupu usnadňujícím jejich přístup na tyto trhy a jednání s dodavateli.

 

Dále se soustředí na zlepšení kvalifikačních a materiálních podmínek pro rozvoj lidských zdrojů a nově bude orientována na analýzy světových trendů v oblastech podnikání, realizace výsledků VaV a inovací, jakož i na analýzy příležitostí, výzev a rizik globalizace.

 

Cílem těchto aktivit bude zvýšit úroveň celkové informovanosti české podnikatelské veřejnosti o příležitostech, výzvách a rizicích globalizace a v neposlední řadě posilování jejího vědomí o efektivním přínosu moderních metod podnikání, ICT a realizace progresivních inovací pro prosperitu a konkurenční schopnost firem a národních ekonomik.

 

Více informací: http://www.czechinvest.org/poradenstvi