Dotace na zaměstnance

Posílení aktivních politik zaměstnanosti

Zaměření:

Zlepšení přístupu k zaměstnání a na trvalé začlenění osob hledajících zaměstnání, na prevenci nezaměstnanosti, zejména dlouhodobé, skupin ohrožených na trhu práce. Podpora zaměstnávání osob, kterým se věnuje zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání, a jsou ohroženy dlouhodobou nezaměstnaností nebo jsou již dlouhodobě nezaměstnané.

 

Aktivity:

  • Podpora vytváření nových a vyčleněných pracovních míst formou příspěvku na úhradu mzdových nákladů 
  • Podpora veřejně prospěšných prací a krátkodobých pracovních příležitostí, zajištění odborné praxe.
  • Podpora nových forem zaměstnání jako způsobu vytváření podmínek pro uplatnění žen a mladých lidí na trhu práce (zkrácený úvazek, rotace na pracovním místě nebo sdílení pracovního místa aj.);
  • Podpora začínajícím OSVČ 
  • Doprovodná opatření k získání a udržení zaměstnatelnosti