Obnovitelné zdroje energií

Úspory energie a obnovitelné zdroje energie

Zaměření:
Oblast úspor energie a obnovitelných, příp. i druhotných zdrojů energie (vyjma přímé podpory spaloven) a využít významný potenciál energetických úspor a využití obnovitelných zdrojů energie  ve větších podnicích.

Bude podporována výstavba zařízení na výrobu a rozvod elektrické a tepelné energie vyrobené z obnovitelných zdrojů energie a rekonstrukce stávajících výrobních zařízení za účelem využití obnovitelných zdrojů energie. Dále bude podporováno i využití ztrátové energie v průmyslových procesech.

Více informací: http://www.czechinvest.org/ostatni-programy