Marketing

Podpora marketingových služeb

 

Zaměření:

Podpora vzdělávacích, asistenčních a informačních služeb a poradenství v oblasti mezinárodního obchodu, marketingovou připravenost malých a středních podniků s cílem zvýšit jejich konkurenceschopnost na zahraničních trzích a na zvyšování kvality prezentace České republiky v zahraničí prostřednictvím realizace společných účastí podniků na veletrzích, výstavách a misích, výjimečně i na nejvýznamnějších mezinárodních veletrzích pořádaných v ČR. Důraz bude kladen na seskupování podniků za účelem společných marketingových prezentací a jejich účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí. Podpora bude dále poskytována na rozvoj podnikatelského prostředí ve vazbě na instituce určené na podporu mezinárodních aktivit firem. Jedná se zejména o rozvoj informačních, vzdělávacích, poradenských a prezentačních aktivit, které napomáhají růstu mezinárodní konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů.

 

Více informací: http://www.czechinvest.org/marketing